< class="6xyos" id="d9obb">
        < class="yzfgs" id="k12jw">
        1. $Categorys[$catid1]['catname']

         首页>产品中心>欧宝体育平台电源产品

         A18

         A18

         产品型号:A111D480DI142DB50X

         产品描述:

             电源箱将DC110V(波动范围DC66V~DC154V)输入电压变成2路稳定的DC48V和2路稳定的DC24V供给负载。电源箱具有输入过欠压、过温、短路、过载保护。结构采用3U机箱模式,具有优良的电气性能和使用工况。

         参数:

         额定输入电压: DC110V 
         输入电压范围:DC66V~DC154V    
         额定输出电压:DC48/24V(±1%)
         输出功率:    1.44kW  
         额定效率:    ≥85%(额定工况典型值) 
         过温保护:    110℃~130℃                                                                                                                                    

         绝缘耐压:    AC1.5kV(I/GND)\AC1.5kV(I/O)\AC500V(O/GND)
         外形尺寸:    482.6mm*306mm*132.5mm(偏差:±0.5mm)
         重量:        ≤10kg
         工作环境温度: -40℃~+70℃(85℃下保持10min)
         机箱防护等级:IP50
         工作海拔高度:<3000m  
         相对湿度:     ≤90%(无凝露)

         技术支持 英铭科技
        2. < class="dxpt6" id="1fnmx">
         1. < class="k1gqn" id="rizuh">
          1. < class="i2tka" id="51k0w">