< class="6xyos" id="d9obb">
        < class="yzfgs" id="k12jw">
        1. $Categorys[$catid1]['catname']

         首页>产品中心>欧宝体育平台电源产品

         A04

         A04

         产品型号:A111D240DI151SBUCA

         产品描述:

             电源模块将DC110V(波动范围DC66V~DC154V)输入电压变成稳定的DC24V输出,产品具有输入过欠压、过温、过载、短路保护及高可靠性。具有正常(绿色)显示灯。

         参数:

         额定输入电压:  DC110V 
         输入电压范围:  DC66V~DC154V(10S)
         额定输出电压:  DC24V±0.5%
         输出功率:      150W  
         外形尺寸:      200mm×90mm×22mm (±1mm)
         绝缘耐压:      AC1.5kV(I/GND)\AC1.5kV(I/O)\AC500V(O/GND)
         重量:          <1.5kg
         海拔高度:      小于7700m  
         工作环境温度:  -20℃~+60℃
         相对湿度:       ≤95%(不结露)
         冷却方式:      自然冷却

         技术支持 英铭科技
        2. < class="dxpt6" id="1fnmx">
         1. < class="k1gqn" id="rizuh">
          1. < class="i2tka" id="51k0w">